Forum Occultis

Okultyzm, wiedza tajemna, ezoteryka i spirytyzm.

Ogłoszenie

Czy podoba Ci się nowy wygląd forum? Jeśli nie, wejdź w ustawienia profilu, zakładkę Wygląd, pooglądaj dostępne schematy i zasugeruj jak powinno wyglądać forum.

#1 2012-03-11 20:30:16

Xoco

Użytkownik

Zarejestrowany: 2012-03-09
Posty: 23
Punktów :   

Model Magji

Modele Magii
W trakcie poszukiwania nowych, coraz to efektywniejszych technik magii zdałem sobie sprawę,że kompozycyjne spojrzenie na historię  magii jest dość  użyteczne. Magowie zawsze przecież chcieli ująć  teorię  i praktykę  w język swoich czasów. W zależności od poglądów na świat tworzyliróżne modele magii.
Mimo wszystko takie podejście jest nieco ryzykowne: same modele tak na prawdę  nic niewyjaśniają. Są  tylko ilustracjami procesów, mimo że dość użytecznymi. Co więcej - zbytniasystematyzacja bardziej zaciemnia obraz niż  wyjaśnia. I w żadnym wypadku nie powinno się popełniać  błędu przeważającej części kabalistów - nie wolno mylić  mapy z terenem.
Zatem poniższe pięć  (a raczej - cztery + jeden) modele magii powinny być postrzegane jakośrodki do zrozumienia praktycznych możliwości różnych systemów magii, a nie jako ostateczneteorie i/lub wyjaśnienie sposobu działania magii.
Przyjęło się  wyróżniać  następujące modele:

·Model Spirytualny

·Model Energetyczny

·Model Psychologiczny

·Model Informacyjny

·Meta Model

Model Spirytualny
Jest to prawdopodobnie najstarszy z modeli magii, chociaż  mógł  on równie dobrze powstać  polub równocześnie z Modelem Energetycznym. Może być odnaleziony na całym świecie wkulturach szamańskich, jak również  i w wielu religiach. Jego podstawową  przesłanką  jest istnienieinnego świata zamieszkanego przez mniej lub bardziej autonomiczne byty takie jak duchy, anioły,demony, bogowie etc. Szaman lub mag jest osobą, która ma wstęp do tego świata. Zapewnewiele po nim podróżował, zdobył  przyjaciół, pobił wrogów i/lub zyskał  tam sprzymierzeńców i sługi[ang. 'servitors']. Jest to ważne, gdyż  cała magia polega na obcowaniu z tymi bytami.Współczesne niemieckie określenie czarownicy, "Hexe", jest dobrą  tego ilustracją. Pochodzi onood starogermańskiego słowa "hagazussa", co można przetłumaczyć  jako "jeżdżący na grancy"."Hagazussa" porusza się  na "granicy między światami", to znaczy jest w domu, świeciecodziennego życia jak i w innym świecie, razem z duchami.
Według Modelu Spirytualnego magia jest wynikiem działań  tych, niewidzialnych dla przeciętnegoczłowieka, bytów. Zadaniem szamana/maga jest spowodowanie, by wykonywały one jego wolę.Może to osiągnąć modlitwami, dobijając targu, nakłaniając je pochlebstwami lub też  -jak w magiiśredniowiecznej - używając siły i grożąc im.
Ten inny świat może mieć  własną  geografię, ale zazwyczaj koegzystuje ze zwykłym światem.Kluczem do wejścia doń  są  odmienne stany świadomości, kontrolowany trans lub ekstaza, wczym szamani są  ekspertami.
Model Spirytualny przeważał  w tradycyjnej i dogmatycznej magii, aż  do czasów współczesnych.Do najbardziej znanych jego propagatorów można zaliczyć  Franza Bardon i przynajmniej dopewnego stopnia - Aleistera Crowley'a.
Model Energetyczny
Wzrost zainteresowania Modelem Energetycznym na zachodzie wystąpił przy końcu XVIII wieku,w okresie gdy pojwaił  się  mesmeryzm. Anton
Mesmer, nie był  okultystą  w klasycznym tego słowa zanczeniu. Z drugiej jednak stronypostrzegany był  przez jemu współczesnych jako sprawca cudów. To właśnie on odkrył  (ponowniezresztą) zapomnianą  sztukę  hipnozy i magnetyzmu. Jego teoria "zwierzęcego magnetyzmu",czyli subtelnej siły wrodzonej organizmom żywym, zyskała sobie szeroką  popularność. W celachleczniczych Mesmer używał  też  i zwyczajnych magnesów.
Mimo iż  Rewolucja Francuska położyła kres ruchowi Mesmera, jego idee nie uległy zapomnieniu.Zostały podchwycone przez wielu innych, głównie okultystów, którzy wykorzystali je tworzącwłasne teorie magii. Jednym z pierwszych był  Bulwer Lytton z Societas Rosicruciana in Anglia(SIRA). Postulował  on istnienie subtelnej energii, którą  nazwał  Vrill (prawdopodobnie z łaciny -"virilitas" to siła, moc, energia, w ten sam sposób zapewne powstała nazwa Bovril - "bovis" lub"ox" i "Vril"). Możemy zaobserwować interesujące zbieżności między tą  teorią  i witalistycznymi
teoriami w biologii, które pojawiły się  w tym samym czasie. Innymi propagatorami ModeluEnergetycznego byli Reichenbach ze swoją  koncepcją  Od, Eliphas Levi i jego Astralne Światłooraz Madame Blavatsky, która zaadoptowała teorie Prany z Jogi. W tym samym czasieantropolodzy i etnolodzy odkryli polinezyjskie pojęcie Mana, a azjatyccy naukowcy zasadychińskiego Ki lub Ch'i (Chi). Ostatnie dwa przykłady wyraźnie wykazują, że idea subtelnychenergii wykorzystywanych przez maga sięga czasów o wiele wcześniejszych niż  mesmeryzm.Możemy ją  zaobserwować  nawet we wczesnych kulturach szamańskich. Magia szamańska jestbardzo często mieszanką  modeli spirytualnego i energetycznego, to znaczy - szaman możeodwołać  się  do duchów lub bogów, by dały mu "moc", lub - odwrotnie, używając swej mocy możewymóc na nich przychylność.
Jednakże w "czystej" wersji Modelu, szaman lub mag nie musi odwoływać się  do duchów czyinnych bytów. Cały świat jest "ożywiany" przez subtelne siły bądź  energie. Podstawowymzadaniem maga jest nauczenie się postrzegania i manipulowania nimi. Jako że wszystkiezjawiska mają  czysto energetyczną  naturę, istnienie innego świata nie jest konieczne. Dlategomag bardziej "tańczy z energiami" niż  "jeździ na granicy". Ale i tu kluczem do używania tychenergii jest trans magiczny, lub używając pojęć  Magii Chaosu - gnoza.
Wskazówki teoretyczne i praktyczne odnoszące się  do Modelu Energetycznego mogą  być odnalezione u wielu autorów, ale szczyt popularności Modelu przypadał  na lata '70 naszegowieku, kiedy to napływ wschodniej filozofii (ruch Hipisów) ustanowił  takie pojęcia jak czakra ipraca z kundlani podstawą  wielu dziedzin okultyzmu. Wyraźne odniesienia do ModeluEnergetycznego można odnaleźć  też  w "elektromagnetycznych fluidach" czy też "kondensatorach" Franza Bardon.
Model Psychologiczny
Teoria podświadomości Zygmunta Freuda zrewolucjonizowała zachodni sposób myślenia, apsychologię  w szczególności. Nagle człowiek stał  się istotą  tylko częściowo świadomą  i tylkoczęściowo nad sobą  panującą. Mimo, że psychologia ciągle jeszcze walczy o uznanie jej zapełnoprawną dyscyplinę  naukową, ma ona duże znaczenie dla terapii oraz magii.
Model psychologiczny nie stara się  wyjaśnić  jak działa magia. Według niego podświadomość (lub, według nazewnictwa C.G. Junga, nieświadomość) doprowadza do pożądanych efektów jeślitylko zwrócić  się  do niej będąc w odpowiednim stanie. Jest to osiagalne poprzez magiczny trans,sugestie oraz użycie symboli magicznych (tj. selektywnej percepcji sensorycznej), jako narzędziasocjacji i środków służących do komunikacji między świadomą  wolą  maga a jegopodświadomymi zdolnościami odpowiedzialnymi za uzyskanie efektów.
Aleister Crowley poświęcił  wiele uwagi Modelowi Psychologicznemu. Nie jest to zaskakujące,jako że Crowley nie tylko starał  się  nadążyć  za rozwojem wszystkich ważniejszych nauk swoichczasów, ale również  uważał się  za najlepszego psychologa na świecie. Mimo wszystko bardziejskłaniał
się  ku Modelowi Spirytualnemu - według niego Aiwass był  bytem nadprzyrodzonym. Niemniejjednak umiał  wspaniale tłumaczyć  magię używając terminów psychologicznych, dzięki czemubrzmiało to sensownie dla jemu współczesnych sceptyków.
Dużo radykalniejszym podejściem odznaczał  się  Austin Osman Spare. Jego magia sigilicałkowicie bazuje na założeniach Modelu Psychologicznego. W zasadzie jest to odwrotność Freudowskiej teorii kompleksów - poprzez stłamszenie życzenia do formy sigila, a następniezapomnienie go tworzy się sztucznie "kompleks", który następnie zaczyna działać  podobnie jakstłumione, podświadome traumy powodują  zachowania neurotyczne etc.
Mag używający Modelu Psychologicznego jest programistą  symboli i odmiennych stanówświadomości. Nie jest mu potrzebny transcendentalny inny świat lub nawet subtelne energie. Wpraktyce jednak zazwyczaj zakłada, że jedno bądź  drugie (albo nawet oba) rzeczywiście istnieje imoże być  wykorzystane przez jego podświadomość.
Autorzy tacy jak Israel Regardie, Dion Fortune, William Butler, Francis King, William Gray i do pewnego stopnia Peter Carrol optują  za Modelem Psychologicznym, który wydaje się  być fundamentalnym w angielsko języcznym świecie magii i który w latach siedemdziesiątych tegostulecia stał się  dominującym paradygmatem.
Model Informacyjny
Rozwój Modelu Informacyjnego rozpoczął  się  około 1987 roku i ciągle trwają dyskusje nad
kierunkiem, jaki powinien on ostatecznie przyjąć. Na dzień dzisiejszy jego założenia brzmią:

1.Energia jako taka jest "głupia" - potrzebuje informacji o tym co robić, mogą  to być  takzwane prawa natury lub bezpośrednie komendy.

2.Informacja nie ma masy ani energii. Jest zatem szybsza niż światło. Nie jest również ograniczona przez Einsteinowską  czasoprzestrzeń. Dlatego może być  wysłana dodowolnego czasu i miejsca. Jest w tym więcej podobieństwa do fizyki kwantowej, niż  dorelatywistycznego rozumienia masy i energii. Jednakże informacja może być  dołączonado jakiegoś  medium, na przykład organizmu lub jakiegokolwiek innego obiektuprzechowującego dane.

W początkach teoretycznej dysputy ciągle wierzono, że postulowane przez Ruperta Sheldrake'amorficzne (lub raczej - morfogenetyczne) pola posłużą za podstawę  do wyjaśnienia faktycznegosposobu przesyłania informacji. Mimo, że dyskusje ciągle trwają, nie wydaje się  by miały one takduże znaczenie. Oczywiście nie można też  wykluczyć, że akt Magii Informacyjnej rzeczywiścietworzy takie pola.
Stosowanie, ciągle jeszcze rozwijającego się, Modelu Informacyjnego doprowadziło do powstaniadziedziny, którą  nazywam cybermagią  (od "cybernetyki" lub "nauki o kontrolowaniu systemów").W przeciwieństwie do powyższych modeli, osiągnięcie efektów w cybermagii nie wymagakorzystania z transu magicznego. Cybermag raczej aktywuje albo swoje banki pamięci, amianowicie mózg i kręgosłup (tzw. czakrę  kija golfowego, nazywaną  tak z powodu kształtuprzypominającego właśnie kij golfowy), albo osoby docelowej. Pożądana informacja jestnastępnie przywoływana i przesyłana. Przypomina to nieco kopiowanie pod MS-DOSem.Analogia do kopiowania idzie dalej. Pierwotna informacja (nie mająca masy) nie zostaje"utracona" w tym procesie (jak mogłoby się  to stać  z energią), lecz zostaje zduplikowana. Jest tobardzo ważny postulat, gdyż  pozwala to działać  nawet magowi znajdującemu się  wnienajlepszym stanie, być  może nawet prawie kompletnie upitemu, tak długo jak działają  jegopodstawowe "systemy podtrzymywania życia" a składnia komend podawana jest poprawnie.
Mimo wszystko, jest chyba oczywistym, że ta technika wymaga uważnej kontroli nad tym, cozwykło się  nazywać  efektami kundalini. Praktyka wykazała również, że znajomość  Jogi iumiejętność  medytacji są
nieocenioną  pomocą  w cybermagii.
Niestety pełny wykład o teorii i praktyce cybermagii nie może być  tutaj przedstawiony z brakumiejsca i powinien stać  się  tematem innego eseju. Obecnie główne eksperymentalne pracebadawcze nad Modelem Informacyjnym prowadzone są  przez Magical Pact of the Illuminates ofThanateros (IOT). Niektóre z rezultatów są  zdumiewające, zwłaszcza dotyczące przekazywaniawiedzy i umiejętności językowych oraz leczenia.
Mimo, że na pierwszy rzut oka cybermagia wydaje się  być  bardzo nowoczesną  i nietradycyjną, jejkorzenie sięgają  bardzo dawnych czasów. Przemawiają  za tym choćby podania o wschodnichguru, którzy przed śmiercią  przekazywali całą  swoją  wiedzę  następcom. Zazwyczaj dokonywanotego za pomocą  długiej, wspólnej medytacji.
Ten przykład pokazuje też, że rożne modele magii istniały i koegzystowały od zawsze. Tym cozmieniało się  z biegiem czasu był  nacisk kładziony na taki lub inny model.
Meta-model
Meta-model nie do końca jest "modelem", lecz raczej - instrukcją  użycia innych modeli. Jegopodstawowym przesłaniem jest "Zawsze korzystaj z modelu najodpowiedniejszego dla twoichcelów". Brzmi to jak truizm, lecz jak zobaczymy - dla wielu magów nie jest to tak oczywiste jakmogłoby się wydawać. Silnie zakorzenione w magii chaosu twierdzenie "Nic nie jest prawdziwe.Wszystko jest dozwolone" ostatecznie sprowadza się  do czystego pragmatyzmu. Zanim rozwinę tą  kwestię, przyjrzyjmy się praktycznemu zastosowaniu powyższych modeli i różnicom międzynimi na przykładzie uzdrawiania.
W Modelu Spirytualnym uzdrawianie jest postrzegane jako egzorcyzm: choroba spowodowana jest "złymi", lub przynajmniej, niepożądanymi bytami. Muszą  one zostać  zneutralizowane iodegnane przez szamana lub maga. W przypadku człowieka chorującego na serce, szamanmoże, na przykład, "zobaczyć" zieloną  jaszczurkę  w pobliżu serca, która musi zostać  usunięta. Wtym celu szaman najprawdopodobniej wezwie na pomoc swoje duchy, które już  załatwią  sprawę.Odpowiednio wyegzorcyzmowany pacjent zostaje uwolniony od swych dolegliwości i szybko
wróci do zdrowia.
W Modelu Energetycznym wszystkie choroby są  powodowane przez energetyczneniezrównoważenie. Zatem nasz pacjent może mieć  zbyt dużo (lub - zbyt mało) "ognistej energii"w swojej czakrze serca. Zadanie maga polega na przywróceniu równowagi energetycznej, copotocznie nazywane jest "zdrowiem". Może tego dokonać  przez nakładanie rąk, użyciekryształów i kamieni szlachetnych, magnetyzm, masaż  czakry etc. Gdy równowaga zostajeprzywrócona pacjent jest uzdrowiony.
Według Modelu Psychologicznego choroba ma zasadniczo psychosomatyczną  naturę. Dlategoteż  w celu wyleczenia z choroby mag albo odprawi z pacjentem rytuał  mający na celupodniesienie jego odporności i rozwiąże jego problemy (np. rytuał  saturniańsk by uporać  się  z"saturniańskimi wyzwaniami", których najwyraźniej pacjent unikał  popadając w chorobę) lub też naładuje sigil mający uzdrowić  pacjenta. Najprawdopodobniej jednak mag poradzi pacjentowi bysam narysował  i naładował  sigila.
W Modelu Informacyjnym cybermag przeniesie "matrycę  leczącą" do systemu pacjenta (lubstworzy "pole morficzne" zdrowia i samoleczenia) i pozwoli, by energie pacjenta wykonały resztę pracy automatycznie. Ten sposób leczenia opiera się  na założeniu, że energie są  wystarczającomocne, by poradzić  sobie z chorobą. W innym wypadku mag albo przeskoczy do ModeluEnergetycznego i dostarczy pacjentowi odpowiednią ilość  energii, albo stworzy jeszcze jedną matrycę  informacyjną, by spowodować  dopływ potrzebnej energii.
Zgodnie z Meta-modelem mag wcześniej zdecyduje, który paradygmat przyjmie. Nie wyklucza tooczywiście zmiany paradygmatu w czasie pracy, czy też łączenia ich. Zazwyczaj decyzja zostajepodjęta według kryteriów praktyczności, efektywności i własnych preferencji. I tak, ja przyuzdrawianiu innych osób najczęściej korzystam z Modelu Spirytualnego lub Energetycznego.Natomiast w stosunku do siebie samego wolę  używać Modelu Psychologicznego lubInformacyjnego. Poza tym, efekty pracy w Modelu Informacyjnym są  widoczne niekiedy dopieropo dwóch dniach i dlatego w przypadku dokuczliwego bólu lepiej zastosować  Energetyczne"nakładanie rąk".
Kolejną  ważną  sprawą  jest właśnie czynnik czasowy. Tradycyjne rytuały Modelu Spirytualnegomogą  wymagać  od połowy dnia do tygodni lub nawet -miesięcy. Operacje wykonywane w ModeluEnergetycznym rzadko trwają dłużej niż  kilka godzin. Do utworzenia sigila, jednej z najszybszychtechnik Modelu Psychologicznego, potrzebne jest od pięciu do dziesięciu minut. Jednakżedziałania w Modelu Informacyjnym zajmują  około trzech czwartch sekundy. Doświadczonymmagowie mogą  to zrobić  nawet szybciej.
Mimo pozornej oczywistości, wrodzony relatywizm Meta-modelu jest dla wielu ludzi uciążliwy.Tyczy się  to zwłaszcza początkujących. Typowy dialog może przyjąc taką  postać:

·Czy istnieją  duchy?

·W Modelu Spirytualnym istnieją.

·A w Energetycznym?

·W Modelu Energetycznym mamy do czynienia z subtelnymi formami energii.

·A co z Modelem Psychologicznym?

·Tam występują  projekcje podświadomości.

·A w Modelu Informacyjnym?

·Tu mówi się  o sektorach informacyjnych.

·No dobrze, to istnieją  te duchy czy nie?

·W Modelu Spirytualnym istnieją.

Taka pętla logiczna zazwyczaj jest dość  frustrująca. Ale gdy pytający twierdzi, że mag stara się uniknąć  odpowiedzi, przeocza tym sam fakt, że on sam hołduje odwiecznemu przywiązaniu doabsolutnych, "obiektywnych" prawd, co już  dawno przestało być  "w dobrym tonie". Dzisiejszycyberpunkowy mag wie, że wolność  i dogmat wzajemnie się  wykluczają.
UBIQUE DAEMON .'. UBIQUE DEUS .'.
Frater U.'.D.'. - Modele Magii

Tłumacz nieznany niech mu bogowie Khaosu błogosławią

Offline

 

#2 2013-10-16 18:17:53

 Aetherius

Nowy użytkownik

Zarejestrowany: 2013-10-16
Posty: 5
Punktów :   

Re: Model Magji

nie chce aby brzmialo to jak reklama - a zapewne wiele osob ja tak odbierze
ale tutaj jest przydatny artykul - Inwokacja w modelu psychologicznym i spirytualnym

Ostatnio edytowany przez Aetherius (2013-10-16 18:18:10)

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora